تعبير خواب دخنه به علاوه ديدن خواب داغ كردنجهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

تعبير خواب دخنه به علاوه ديدن خواب داغ كردن

داستان سکسی

تعبیر خواب - دخنه
 به تازي چيز است كه نهند بر آتش و دود كند. محمدبن سيرين گويد: اگر در زير خود عود يا چيز ديگر يا بوي خوش دود مي كرد، دليل كه پيشه بياموزد كه از آن او را منفعت رسد و با مردمان عيش خوش گذارد و بر وي ثنا و آفرين كنند و هر چند كه چيز خوشبوتر است، بر وي ثنا و آفرين بيشتر كنند...
اگر چيزي است كه بوي ناخوش دارد، تاويلش به خلاف اين بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: دخنه در خواب بر سه وجه است. اول: كسب و معيشت. دوم: خير و منفعت. سوم: ثنا و نيكوئي.

تعبیر خواب - داغ كردن
محمدبن سيرين گويد: داغ كردن به خواب، دليل بر يافتن گنج و مال است. اگر بيند بر تنش داغ بود، دليل به قدر آن گنج و مال يابد. اما اگر آن مال را در خيرات و طاعت حق تعالي هزينه كند، در عقبي از عقوبت حق تعالي رستگار شود. ولي اگر در شر و فساد صرف كند، به عذاب مبتلا شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند از محل داغ خون و ريم بيرون مي آمد، دليل كه به خدمت پادشاه مقيم شود. اگر از نشان داغ خون و ريم نمي آمد، دليل كه از سلطان بهره نيابد. حضرت دانيال و ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند داغ بر كسي نهاد يا كسي داغ بر تن ...
او نهاد، تاويلش سخن زشت است، يا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتي به پشت وي داغ نهادند، دليل بر دين و دنياي او بود. بعضي از معبران گويند: داغ كردن بيان است در كار پادشاه. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: داغ آتشين منع زكوه بود و مشغولي از لشگر پادشاه. 

داستان سکس


اس ام اس و تفریحی

مشخصات

  • منبع: http://bahaltarinsms.rozblog.com/post/1030
  • کلمات کلیدی: خواب ,دليل ,گويد ,پادشاه ,بيند ,حضرت ,صادق فرمايد ,جعفر صادق ,ابراهيم كرماني ,كرماني گويد ,آمد، دليل
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید